Mario Mazzitelli sobre el acuerdo Chevron/YPF

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=2M2FlI5QOXs[/embedyt]